Kontorsstädning

Bra kontorsstädning kan bidra till mindre allergibesvär och en mer motiverad och arbetsvillig personal. Det är också viktigt att Dina kunder upplever sitt besök på Ert kontor positivt. Vi erbjuder daglig kontorsstädning som kan inkludera allt från städning av kontorsytorna till att plocka undan disk.

 

Vi baserar våra uppdrag på kundens egna önskemål, men vi har även standardlösningar som hjälper kunden med planeringen. Städgiganten AB utför all slags städning på kontor och vi åtar oss uppdrag för små, mellanstora och stora företag, alla dagar i veckan, året runt. Vi erbjuder kontorsstäd i Stockholm med omnejd.

 

Följande kan vi göra inom KONTORSSTÄDNING (ingår i standardavtal)

 

KONTORSSRUM

   • Tömma papperskorgar
   • Dammtorka fria ytor på skrivbord
   • Dammtorka fria ytor i bokhyllor och på fönsterbrädor
   • Dammtorka bordsarmaturer, kontorsmaskiner och telefoner
   • Dammsuga och våttorka golv
   • Dammtorka fria ytor på möbler

 

KONFERENSRUM

   • Tillsynsstädning (vid behov)

 

ARKIV, FÖRRÅD

   • Dammsuga och våttorka golv
   • Dammtorka fria ytor, hyllor

 

KÖK, FIKARUM

   • Disk- och arbetsbänk avtorkas
   • Bord avtorkas
   • Tömning av papperskorgar
   • Dammsuga och våttorka golv
   • Diskmaskin fylls och töms sedan på ren disk
   • Mikrovågsugn torkas ut- och invändigt
   • Borttagning av fläckar på skåpluckor

 

TOALETTER

   • Rengöring av sanitetsporslin och spegel, duschar tvättas vid behov
   • Påfyllning av förbrukningsprodukter
   • Tömning av papperskorgar
   • Golv våttorkas

 

ÖVRIGT

   • Rengöring av korridorer och entré
   • Dammsugning av stolsitsar
   • Avtorkning av hyllor för ytterplagg med mera
   • Avfläckning vid/på strömbrytare och dörrhandtag
   • Avtorkning av golvsocklar

 

ALLMÄN INFORMATION

Ring oss så bokar vi en tid för besök. Vi upprättar ett städschema just efter Ert behov. Vid första städtillfället rekommenderar vi att Ni kommer och besiktar arbetet, så att önskade justeringar kan utföras direkt. En storstädning rekommenderas vid allra första tillfället.

Betalningsvillkor: 30 dagar.

Fakturaavgift på 40 kr. + moms tillkommer.

 

STÄDMATERIAL

Beställaren ser till att det finns en välfungerande dammsugare med en tom dammsugarpåse i, och en hink med mopp (inklusive stång) tillgängligt. Städgiganten AB kan också köpa det nödvändiga grundmaterialet som behövs för beställaren (på beställarens räkning). Önskar beställaren att speciella rengöringsmedel används (på grund av allergi eller speciella eller ömtåliga ytor) ska detta finnas på plats.

 

Disktabletter till eventuell/a diskmaskiner ska också finnas på plast.

 

Kunden ansvarar för underhåll av städmaterialet nämnt ovan. Vår personal meddelar i god tid om städmaterialet behöver bytas ut/fyllas upp.

 

Andra materialkostnader såsom icke-specificerade rengöringsmedel, trasor, microfiberprodukter etc. är inkluderade i priset.

 

MÖJLIGA TILLÄGGSKOSTNADER

Om kontoret är hårt smutsat kan städningen inte utföras till det avtalade priset. Vid tillfälle av hårt smutsat kontor, blir kunden informerad om tilläggskostnaden. Godkänner kunden ej tillägget, kommer städning enbart utföras i det antal timmar som ingår i det avtalade priset.

 

EVENTUELLA SKADOR

Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg-Hansa. Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

OBS!!! Om t.ex. soffa eller kylskåp är ganska tunga, och det finns risk att skada golven eller lämna repor på väggar/köksskåp, då rör vi inte möblerna! Vi städar under/bakom soffa eller kylskåp bara i fall de flyttas av kunden!

 

GARANTI

Vi lämnar alltid 3 dagars garanti på städningen. Eventuella klagomål som kan framkommavid besiktningstillfället åtgärdas genast av oss. Klagomål som uppkommer efter kundens
godkännande beaktas ej. Vi rekommenderar att beställaren närvarar vid besiktningstillfället.
Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

 

REKLAMATION

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande. Ärenden inkomna senare än 3 dagar handläggs inte.