Organisation

Sergei Murashkevich

VD, Ägare

sergei.m@stadgiganten.nu

076-777 75 40

Evgeniya Selan

Kundtjänst

hemstadning@stadgiganten.nu
076-777 70 71

Rustam Arvén

Arbetsledare

managment@stadgiganten.nu

076-777 78 58

Madis Kalnins

Kundtjänst

flyttstadning@stadgiganten.nu

076-777 76 16

Städföretag med bas i Stockholm

Vi startade år 2006 som Nataliyas Städ (enskild firma) och har stadigt ökat vårt kundunderlag och omsättning och vi siktar på att öka vår omsättning och kunder inom Stockholmsområdet.

 

2011.03.01 blev vi Städgiganten AB, ett modernt och högkvalitativt städföretag med bas i Stockholm

 

Vårt städföretag Städgiganten AB är ett familjeföretag som koncentreras i första hand på kvalitet av våra tjänster. Vi städar i hela Stockholm med omnejd och utför bl.a. lokalvård av kontor, butiker, byggstädning, flyttstädning & trappstädning. Till förfogande för detta har vi som städföretag egen modern utrustning.

 

Vi som städföretag beaktar, och anpassar oss till, kundens krav att använda miljövänligt rengöringsmedel. Vi utför såväl löpande enligt avtal som enstaka uppdrag med kvalitetssäkring.

 

Städgiganten innehar F-skattebevis samt ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa (10 mln kronor).

 

Vid enstaka uppdrag lämnar vi fast pris. För löpande uppdrag lämnar vi offert.

Hoppas ni finner vårt städföretag intressant och att ni hör av er till oss!

Miljö

På Städgiganten AB anser vi att miljöarbete är en mycket betydelsefull aspekt av vår verksamhet. Vi som städföretag vidtar en rad åtgärder för att minimera vår egen påverkan på miljön. Bland dessa åtgärder kan nämnas att:

 

   • Vi använder produkter som är miljömärkta
   • Vi använder oss av en miljövänlig (energisnål) tvättmaskin och miljömärkt (energisnål) kondenstorktumlare till all vår företagstvätt
   • Vi inte överanvänder rengöringsmedel eller tvättmedel, utan doserar enligt instruktionerna
   • Vi minimerar användningen av starka rengöringsmedel genom att delvis ersätta dessa med microfiberprodukter som gör rent på ett effektivt sätt utan kemikalier
   • Om microfiberprodukter inte kan användas (t.ex. på hårt smutsade ytor och liknande) väljer vi de medel som påverkar natur och människa minst

 

OM MICROFIBERPRODUKTER

Microfiber rengör noggrant utan kemikalier och minimerar därför risken för allergier och andra problem som konventionell städning med kemikalier kan medföra (överkänslighet för lukt, slitage av ytor etc.). Microfiber är också en mycket effektiv dammtorkare. Microfiberns goda egenskaper har medfört att produkterna rekommenderas av flera allergiorganisationer och institut.

Kvalitet

Vår målsättning som städföretag i Stockholm är att ha 100% nöjda kunder. Det gäller såväl privatkunder som företagskunder. För att leva upp till våra mål, och för att leverera den kvalitet på städningen som är överenskommen i kontraktet, arbetar vi kontinuerligt för att utveckla vårt arbete.

I detta arbete använder vi oss av olika verktyg och metoder. Verktygen beskriver vi nedan.

 

Metodvalen görs av vår personal i samråd med arbetsledningen (både årstiden och lokalens/hemmets utformning påverkar våra metodval).

 

För att upprätthålla en hög och jämn kvalitet på våra tjänster kvalitetssäkrar vi som städföretag på följande sätt:

 

EGENKONTROLL

Våra städare genomför alltid en egenkontroll genom att kontrollera städningen gentemot en checklista/städningens program.

 

BESIKTNING (SPORADISKA-/ENGÅNGSUPPDRAG)

Efter avslutad städning rekommenderar vi att beställaren alltid är med och besiktar utförd tjänst.

 

KVALITETSKONTROLL (VID FASTA/KONTINUERLIGA UPPDRAG)

Varje månad utför arbetsledningen en kontroll av städningen med efterföljande genomgång tillsammans med städpersonalen. Underlaget för kvalitetskontrollen är bl.a. checklistan. I samband med kontrollen kontaktas och informeras kunden om uppnådd kvalitet.

 

UPPFÖLJNING (VID FASTA/KONTINUERLIGA UPPDRAG)

Vi håller driftsmöten med våra kunder där vi stämmer av den levererade tjänsten mot kontraktet och mot kundens förväntningar. Samtidigt kontrollerar vi om lokalen/hemmet har förändrats sedan uppdraget påbörjades, eller om kunden t.ex. har önskemål om ändrad frekvensnivå.

Personal

Städgiganten AB är ett städföretag som tar hand om sina medarbetare. Vi är övertygade om att trivsel på arbetsplatsen resulterar i att våra anställda utför ett bättre arbete, och stannar hos oss länge. I förlängningen leder detta till att vi kan erbjuda låg personalomsättning (vi förlorar inte know-how) samt god kontinuitet i kvaliteten på våra åtaganden.

 

Vi är noga med arbetsergonomin och använder oss av den mest effektiva arbetsutrustningen.
 En gång per månad har vi samtal med våra anställda för att diskutera nya/ändrade kundönskemål och för att maximera kunskapsutbytet mellan våra anställda. Nya anställda får alltid en introduktion i de krav vi har gällande kvalitet och arbetssätt.

 

Att vara anställd hos Städgiganten AB innebär bland annat högre krav gällande kunskap om rengöring/städning, än vad branschen vanligtvis kräver. Vi har också kontinuerlig uppföljning av kvaliteten på alla våra medarbetares arbeten (månatliga kontroller ute hos kunden), samtidigt som våra anställda ges stort förtroende och får ta eget ansvar. Vi ger våra anställda ersättning enligt kollektivavtal.

 

Om någon av våra anställa är frånvarande i längre eller kortare tid, påverkar detta inte kunden, då vi alltid har extrapersonal att tillgå.

Kontakta oss

Vi kontaktar dig och ger en kostnadsfri offert inom 24 timmar!

Ring upp mig