KVALITET

Vår målsättning är att ha 100% nöjda kunder. Det gäller såväl privatkunder som företagskunder. För att leva upp till våra mål, och för att leverera den kvalitet på städningen som är överenskommen i kontraktet, arbetar vi kontinuerligt att utveckla vårt arbete.

 

I detta arbete använder vi oss av olika verktyg och metoder. Verktygen beskriver vi nedan.

 

Metodvalen görs av vår personal i samråd med arbetsledningen (här både årstiden och lokalens/hemmets utformning påverkar våra metodval).

 

För att upprätthålla en hög och jämn kvalitet på våra tjänster kvalitetssäkrar vi på följande sätt:

 

EGENKONTROLL

Våra städare genomför alltid en egenkontroll genom att kontrollera städningen gentemot en checklista/städningens program.

 

BESIKTNING (SPORADISKA-/ENGÅNGSUPPDRAG)

Efter avslutad städning rekommenderar vi att beställaren alltid är med och besiktar utförd tjänst.

 

KVALITETSKONTROLL (VID FASTA/KONTINUERLIGA UPPDRAG)

Varje månad utför arbetsledningen en kontroll av städningen med efterföljande genomgång tillsammans med städpersonalen. Underlaget för kvalitetskontrollen är bl.a. checklistan. I samband med kontrollen kontaktas och informeras kunden om uppnådd kvalitet.

 

UPPFÖLJNING (VID FASTA/KONTINUERLIGA UPPDRAG)

Vi håller driftsmöten med våra kunder där vi stämmer av den levererade tjänsten mot kontraktet och mot kundens förväntningar. Samtidigt kontrollerar vi om lokalen/hemmet har förändrats sedan uppdraget påbörjades, eller om kunden t.ex. har önskemål om ändrad frekvensnivå.

 

TRYGG