MILJÖ

 

På Städgiganten AB anser att miljöarbete är en mycket betydelsefull aspekt av vår verksamhet. Vi vidtagar en rad åtgärder för att minimera vår egen påverkan på miljön. Bland dessa åtgärder kan nämnas:

   • Att vi använder produkter som är miljömärkta
   • Att vi använder oss av en miljövänlig (energisnål) tvättmaskin och miljömärkt (energisnål) kondenstorktumlare till all vår företagstvätt.
   • Att vi inte överanvänder rengöringsmedel eller tvättmedel, utan doserar enligt instruktionerna
   • Att vi minimerar användningen av starka rengöringsmedel genom att delvis ersätta dessa med microfiberprodukter som gör rent på ett effektivt sätt utan kemikalier
   • Om microfiberprodukter inte kan användas (t.ex. på hårt smutsade ytor och liknande) väljer de medel som påverkar natur och människa minst.
OM MICROFIBERPRODUKTER

Microfiber rengör noggrant utan kemikalier och minimerar därför risken för allergier och andra problem som konventionell städning med kemikalier kan medföra (överkänslighet för lukt, slitage av ytor etc.). Microfiber är också en mycket effektiv dammtorkare. Microfiberns goda egenskaper har medfört att produkterna rekommenderas av flera allergiorganisationer och institut.

TRYGG