PERSONAL

Städgiganten AB är ett företag som tar hand om sina medarbetare. Vi är övertygade om att trivsel på arbetsplatsen resulterar i våra anställda utför ett bättre arbete, och stannar hos oss länge. I längden leder detta till att vi kan erbjuda låg personalomsättning (vi förlorar inte know-how) samt god kontinuitet i kvaliteten på våra åtaganden.

Vi är noga med arbetsergonomin och använder oss av den mest effektiva arbetsutrustningen.
En gång per månad har vi samtal med våra anställda för att diskutera nya/ändrade kundönskemål och för att maximera kunskapsutbytet mellan våra anställda. Nya anställda får alltid en introduktion i de krav vi har till kvalitet och arbetssätt.

Att vara anställd hos Städgiganten AB innebär bland annat högre krav till kunskap om rengöring/städning, än vad branschen vanligt kräver. Vi har också kontinuerlig uppföljning av kvaliteten på alla våra medarbetares arbeten (månatliga kontroller ute hos kunden), samtidigt som våra anställda ges stort förtroende och får ta eget ansvar. Vi ger våra anställda ersättning enligt kollektivavtal.

Om någon av våra anställa är frånvarande i längre eller kortare tid, påverkar detta inte kunden, då vi alltid har extrapersonal till rådighet.

 

TRYGG