Övrig information

Faktureringsinfo
  1. Fakturering sändes 7 dagar efter städning via KIVRA.
  2. Registrera er på https://accounts.kivra.com/register-bankid?affiliate_code=web_infopage
  3. Ladda gärna ner appen på Google Play eller App Store.
  4. Fakturaavgift på 50kr tillkommer vid pappersfaktura.

Våra allmänna villkor gäller vid beställning av samtliga tjänster. Ladda ner dessa HÄR.

Privatkunder

Engångsjobb (flyttstädning, storstädning osv) Fakturering sändes 7 dagar efter städning – 10 dagar betalningsvillkor.
Hemstädning – 25 dagar betalningsvillkor, fakturering sker månadsvis via KIVRA.

Företagskunder

30 dagar betalningsvillkor, fakturering sker månadsvis.

Eventuella skador

Städgiganten är ansvarsförsäkrade hos Trygg-Hansa. Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

OBS! Om t.ex. soffa eller kylskåp är tunga, och det finns risk att skada golven eller lämna repor på väggar/köksskåp, då rör vi inte möblerna! Vi städar under/bakom soffa eller kylskåp endast ifall de flyttas av kunden!

Städmaterial

Städmaterial debiteras med 100 kr utöver det ordinarie priset.

Garanti

Vi lämnar alltid 3 dagars garanti på städningen. Eventuella klagomål som kan framkomma vid besiktningstillfället åtgärdas genast av oss. Klagomål som uppkommer efter kundens
 godkännande beaktas ej. Vi rekommenderar att beställaren närvarar vid besiktningstillfället. 
Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

Reklamation

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande. Ärenden inkomna senare än 3 dagar handläggs inte.

Kontakta oss

Vi kontaktar dig för en gratis provstädning inom 24 timmar!

Ring upp mig