Behöver Du städa din båt invändigt inför eller under sommarsäsongen? Ella ska den kanske göras rent inför en visning/försäljning? Då är vi rätt företag för Dig!

Vi finns nära båtklubben i Stadshagen på Franzéngatan 74 i Stockholm.

Ta gärna kontakt med oss via mail: info@stadgiganten.nu eller genom att ringa telefon: 020227000.

Under arbetstid får du offert inom en timme.

 

Båtstädning

 

MÖJLIGA TILLÄGGSKOSTNADER

Om båten är hårt smutsad kan städningen inte utföras till det avtalade priset. Vid tillfälle av hårt smutsad båt, blir kunden informerad om tilläggskostnaden. Godkänner kunden ej tillägget, kommer städning enbart utföras i det antal timmar som ingår i det avtalade priset.

 

EVENTUELLA SKADOR

Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg-Hansa. Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

 

GARANTI

Vi lämnar alltid garanti på städningen. Eventuella klagomål som kan framkommavid besiktningstillfället åtgärdas genast av oss. Klagomål som uppkommer efter kundens
godkännande beaktas ej. Klagomål beaktas heller ej om besiktning ej utförs direkt efter utförd tjänst. Vi rekommenderar att beställaren närvarar vid besiktningstillfället.
Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

 

REKLAMATION

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande. Ärenden inkomna senare än 3 dagar handläggs inte.