Att putsa fönster kan vara både svårt och tidskrävande. Låt oss ta hand om fönsterputsningen! Vi erbjuder fönsterputs i Stockholm med omnejd.

 

Följande ingår i standardavtalet då Du beställer FÖNSTERPUTS

   • Putsnings av samtliga fönster (4- eller 6 sidors glas)
   • Avtorkning av fönsterbräda (inomhus)

 

FÖLJANDE INGÅR INTE I ETT STANDARDAVTAL, MEN KAN KÖPAS TILL SOM EXTRA TJÄNST

   • Persientvätt (kan dessvärre inte köpas som tilläggstjänst)
   • Rengöring av fönsterkarmar (karmtvätt kostar 25 kr/st.)
   • Rengöring/putsning av inglasad balkong

 

PRISER

Priset på fönsterputs är beroende av en rad olika faktorer, exempelvis:

   • Om hemmet är en lägenhet eller villa
   • Antal kvadratmeter
   • Antal rum
   • Om det finns fönster som avviker från standard, exempelvis spröjsade rutor, stora rutor, treglasfönster, svåråtkomliga fönster och/eller inglasad balkong

 

ALLMÄN INFORMATION

   • Ställ undan blommor och andra lösa föremål från fönsterbrädorna och ta ner eventuella gardiner
   • Informera oss om eventuella skador innan putsningen påbörjas, exempelvis repade glas och/eller fönster som är svåra/omöjliga att öppna
   • Flytta eventuella möbler eller bohag som blockerar fri tillgång till fönstren
   • Fakturaavgift på 25 kr. + moms tillkommer

 

EVENTUELLA SKADOR

Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg-Hansa. Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

 

 

 

GARANTI

Vi lämnar alltid 3 dagars garanti på städningen. Eventuella klagomål som kan framkommavid besiktningstillfället åtgärdas genast av oss. Klagomål som uppkommer efter kundens
godkännande beaktas ej. Vi rekommenderar att beställaren närvarar vid besiktningstillfället.
Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

 

REKLAMATION

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande. Ärenden inkomna senare än 3 dagar handläggs inte.