Vi erbjuder regelbunden städning i skolor, förskolor och fritidsskolor. Tjänsten utförs enligt överenskommelse. Vi erbjuder skolstäd i Stockholm med omnejd.

 

FÖLJANDE INGÅR I ETT STANDARDAVTAL

 

KLASSRUM

 

Golv Sopas, våttorkas varje dag
Damm Torkas av 1 gång/vecka
Glas Putsas 1 gång/vecka
Dörrar Torkas av 1 gång/vecka
Papperskorgar Tömmes 1 gång/vecka samt vid behov

 

Stolar ska vara uppställda på borden så vi kan komma åt och göra rent.

 

LÄRARRUM

 

Golv Sopas, våttorkas 1 gång/vecka
Damm Torkas av 1 gång/vecka
Glas Putsas 1 gång/vecka
Dörrar Torkas av 1 gång/vecka
Papperskorgar Tömmes 1 gång/vecka samt vid behov

 

Bord torkas om inget står på dem, fria ytor torkas också.

 

TOALETTER

 

Toastolar Rengörs varje dag
Handfat Rengörs varje dag
Kranar Rengörs varje dag
Hygienpåsar Bytes vid behov
Papperskorgar Tömmes varje dag
Pappershanddukar Påfyllning vid behov
Toapapper Påfyllning vid behov
Speglar Putsas varje dag
Golv Sopas, våttorkas varje dag
Tvål Påfyllning vid behov
Väggar Torkas av vid behov

 

Stopp i toaletter åtgärdas också mot extra kostnad.

 

PERSONALRUM

 

Golv Sopas, våttorkas varje dag
Papperskorgar Tömmes varje dag
Diskbänk Torkas av varje dag

 

Eventuell kaffemaskin torkas av en gång/vecka.

 

 

KORRIDORER

 

Golv Sopas, våttorkas varje dag
Väggar (fläckar) Torkas av varje dag
Damm Torkas av 1 gång/vecka
Papperskorgar Tömmes varje dag
Soffor Torkas av varje dag
Bord Torkas av varje dag

 

DUSCHRUM OCH OMKLÄDNINGSRUM

 

Golv Sopas, våttorkas varje dag
Handfat Rengörs varje dag
Kranar Rengörs varje dag
Papperskorgar Tömmes varje dag/vid behov
Damm Torkas av 1 gång/vecka
Speglar Putsas vid behov

 

Vi baserar våra uppdrag på kundens egna önskemål, men vi har även standardlösningar som hjälper kunden med planeringen.

 

ALLMÄN INFORMATION

Ring oss på 020-227 000 så bokar vi en tid för besök. Vi upprättar ett städschema just efter Ert behov. Vid första städtillfället rekommenderar vi att Ni kommer och besiktar arbetet, så att önskade justeringar kan utföras direkt. En storstädning rekommenderas vid allra första tillfället.

Betalningsvillkor: 30 dagar.

Fakturaavgift på 25 kr. + moms tillkommer.

 

STÄDMATERIAL

Kunden ansvarar för underhåll av städmaterial. Vår personal meddelar i god tid om städmaterialet behöver bytas ut/fyllas upp.

 

Kunden ansvarar för att ha rengöringsmaterial tillgängligt. Vi meddelar i god tid om påfyllning/utbyte krävs.

 

MÖJLIGA TILLÄGGSKOSTNADER

Om lokalerna är hårt smutsade kan städningen inte utföras till det avtalade priset. Vid tillfälle av hårt smutsade lokaler, blir kunden informerad om tilläggskostnaden. Godkänner kunden ej tillägget, kommer städning enbart utföras i det antal timmar som ingår i det avtalade priset.

 

EVENTUELLA SKADOR

Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg-Hansa. Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

 

GARANTI

Vi lämnar alltid 3 dagars garanti på städningen. Eventuella klagomål som kan framkommavid besiktningstillfället åtgärdas genast av oss. Klagomål som uppkommer efter kundens
godkännande beaktas ej. Vi rekommenderar att beställaren närvarar vid besiktningstillfället.
Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

 

REKLAMATION

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande. Ärenden inkomna senare än 3 dagar handläggs inte.