Trapphus och främst trapphusgolv utsätts för mycket slitage, speciellt under vinterhalvåret p.g.a. allt slask och grus. Bra trappstädning med rätt kompetens och underhåll minskar slitage av trapphusgolven och höjer deras hållbarhet. Välbefinnandet och trivseln i fastigheten påverkas också positivt. Låt oss ta hand om er trappstädning. Vi erbjuder trappstäd i Stockholm med omnejd.

   • Vi håller smuts- och fläckfritt på väggarna i ert trapphus
   • Vi har flexibla städscheman

 

Följande ingår i standardavtalet då Du beställer TRAPPSTÄDNING

 

   • Golv sopas och våttorkas (även sättsteg och socklar)
   • Torkmattan bytes ut en gång under sommartid och två gånger under vintertid
   • In- och utvändig skrapmatta/galler skakas rena och urtag under dessa sopas
   • Samtliga hissdörrar (in- och utvändigt) och hissdörrspår torkas.
   • Eventuella glasrutor i porten putsas in- och utvändigt
   • Väggar avfläckas om synliga fläckar finnes
   • Allmänna dörrar torkas (ej lägenhetsdörrar)
   • Hela hissen torkas (väggar, golv och inredning) och spegel/speglar putsas
   • Ventilationsdonen dammas av
   • Lister och fönsterbänkar torkas
   • Glaspartier i anslutning till entré (in- och utvändigt) putsas
   • Eventuell spindelväv avlägsnas

 

ALLMÄN INFORMATION

Ring oss på 020-227 000 så bokar vi en tid för besök. Vi upprättar ett städschema just efter Ert behov. Vid första städtillfället rekommenderar vi att ni kommer och besiktar arbetet, så att önskade justeringar kan utföras direkt. En storstädning rekommenderas vid allra första tillfället.

Betalningsvillkor: 30 dagar.

Fakturaavgift på 25 kr. + moms tillkommer.

 

STÄDMATERIAL

Enligt överenskommelse.

 

MÖJLIGA TILLÄGGSKOSTNADER

Om porten/trapphuset är hårt smutsade kan städningen inte utföras till det avtalade priset. Vid tillfälle av hårt smutsad port/trapphus, blir kunden informerad om tilläggskostnaden. Godkänner kunden ej tillägget, kommer städning enbart utföras i det antal timmar som ingår i det avtalade priset.

 

EVENTUELLA SKADOR

Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg-Hansa. Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

 

GARANTI

Vi lämnar alltid 3 dagars garanti på städningen. Eventuella klagomål som kan framkommavid besiktningstillfället åtgärdas genast av oss. Klagomål som uppkommer efter kundens
godkännande beaktas ej. Vi rekommenderar att beställaren närvarar vid besiktningstillfället. 
Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

 

REKLAMATION

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande. Ärenden inkomna senare än 3 dagar handläggs inte.